Kontakty

Objednávky a ďalšie informácie

Poštová adresa
Poľovná spoločnosť Veľká Hora - Petrovec
Nižný Petrovec 776
985 01
KalinovoPredseda
Ing. Pavol Jucha
0905 960 150

Podpredseda
Ing. Miroslav Bičan
0915999666

Hospodár
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.
0905507153

Tajomník
JUDr. Daniel Janšo
0903 802 199

Formulár pre ďalšie informácie